2111, 2020

Nowe warunki umów

INFORMACJA o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia Abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, uprzejmie [...]