Informacja o zmianie Cennika usług telefonii VoIP Informujemy o wprowadzeniu zmian do Cennika świadczenia usług telefonii VoIP oraz Tabeli opłat międzynarodowych. Jednolity tekst wyżej wymienionych dokumentów, które wejdą w życie 17 października 2014 roku, dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami (32)7209551 lub 663055501.

Click edit button to change this text.