Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2015r. wprowadzamy nowe wzoru dokumentów. Zmiany obejmą Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zapisy nowych wzorów dokumentów mają zastosowanie tylko dla nowych lub przedłużanych umów, zawartych po 01 stycznia 2015 roku. W związku z tym, warunki Państwa dotychczasowych umów pozostają bez zmian.
Z dniem wprowadzenia nowych druków zostaną one udostępnione w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie www.netrunner.com.pl w zakładce Dokumenty.