Informacja o zmianie Cennika usług internetowych
Informujemy o wprowadzeniu zmian do Cennika świadczenia usług internetowych, który zacznie obowiązywać od 01 kwietnia 2015. I to nie jest żart prima aprilisowy 🙂 Jak zwykle przy tej okazji jest szybciej i taniej. Najniższa dostępna przepustowość to 8Mbits/1Mbits, najwyższa to 100 Mbits/5Mbits.
Stosownie do §11 ust 29 Regulaminu, Abonentom, którzy zgłosili takie żądanie, NetRunner dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku drogą elektroniczną na wskazany w umowie w tym celu Adres Poczty Elektronicznej. Pozostali Abonenci otrzymują analogiczny dokument w formie papierowej. Ponadto, pełny tekst Cennika dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty.
Wszystkich Abonentów z umowami zawartymi na czas nieoznaczony lub którym Umowy teminowe wygasły, zapraszamy do skorzystania z nowej oferty od najbliższego okresu rozliczeniowego. Pozostali Abonenci mają możliwość zmiany Pakietu na zasadach szczegółowo opisanych w Umowie i Regulaminie.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 32 7209551 lub 663055501.