W związku z wysokim stopniem zaawansowania prac wdrażających protokół IPv6 w sieci NetRunner zgodnie z ogólnoeuropejskim zaleceniem KE i w ślad za tym UKE, uprzejmie zalecamy naszym klientom zakup urządzeń końcowych typu routery o następujacych parametrach technicznych:

PPPoE
obsługa IPv4 i IPv6
zapora sieciowa IPv4 i IPv6
IPv4: klient DHCP
IPv4: NAT
IPv6: klient DHCP Prefix Delegation dla WAN
IPv6: server DHCP dla LAN
IPv6: SLAAC
Należy podkreślić, iż przejście na protokół IPv6 nie jest sprawą wewnętrzną NetRunner, tylko ogólnoświatową koniecznością w związku z pełnym wykorzystaniem puli adresacji IPv4 w listopadzie 2012. Wszyscy operatorzy nie tylko w Polsce, stopniowo będa przechodzić na IPv6, a dotychczasowy IPv4 nie będzie dalej rozwijany.