Jak odczytać adres fizyczny karty sieciowej MAC
w systemie operacyjnym

Adres MAC jest unikalnym adresem (numerem seryjnym) karty sieciowej. Każdy MAC adres ma długość 6 bajtów (48 bitów) i jest przedstawiany w zapisie heksadecymalnym (np. 12:34:56:78:90:AB).

Windows

Naciśnij klawisz Win+r czyli klawisz z logiem Windowsa plus literka 'r’, ewentualnie z menu Start należy wybrać opcję Uruchom (Run). Następnie należy wpisać polecenie cmd.

okno-uruchom-windows
Otwarte zostanie okno z wierszem poleceń, gdzie wpisujemy komendę ipconfig /all.

okno-cmd-windows

Poniżej widoczny jest przykładowy rezultat:

okno-ipconfig-windows

Uwaga: Jeżeli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, adres fizyczny każdego komputera jest wyświetlany osobno.
Nie odczytujemy adresów kart dla połączeń tunelowych.

Linux, *BSD, SunOS

Uruchomić wiersz poleceń (terminal) Ctrl+Alt+t. W wierszu poleceń należy wykonać polecenie ifconfig -a. Spowoduje to wyświetlenie informacji o wszystkich skonfigurowanych interfejsach sieciowych komputera. Można też sprecyzować nazwę interfejsu np. ifconfig eth0. Nazwy interfejsów są różne i zależą zarówno od systemu jak i jego konfiguracji. Uwaga: zależnie od konfiguracji systemu, polecenie może wymagać uprawnień administratora. Poniżej widoczny jest przykładowy rezultat:

okno-mac-adres-linux