Dostęp do Internetu

NetRunner oferuje niezawodny, szerokopasmowy dostęp do internetu
bez limitu danych w dwóch opcjach:

  • NETIUS (standardowe łącze asymetryczne)
  • PROFI (łącze symetryczne dla firm wyceniane indywidualnie)

Nasz zespół  wspiera  klienta  w doborze  optymalnego  wariantu  dostępu
do Internetu, dopasowanego do jego oczekiwań i możliwości finansowych.
W  przypadku użytkowników, których  potrzeby wykraczają poza dostępne
pakiety usług,  po uzgodnieniu,  przygotowywana jest kompleksowa oferta,
dopasowana do ich szczególnych wymagań.

światłowodowy-dostęp-do-internetu