Nowe warunki umów

INFORMACJA o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia Abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. musimy dokonać zmian warunków umowy w stosowanych przez nas dokumentach abonenckich w związku z wejściem w życie telekomunikacyjnych [...]