Odzyskiwanie danych
do logowania

Formularz  umożliwia  odzyskanie  i  wygenerowanie  nowych  danych  Klienta
do logowania do usług z jakich Klient korzysta.

Możliwe jest między innymi:

  • odzyskanie ID lub ID i PIN do iBOK,
  • wygenerowanie nowego PIN do Panelu Klienta,
  • wygenerowanie nowego hasła tymczasowego do konta pocztowego.

Po wysłaniu formularza nowe dane przesyłane są najpóźniej w ciągu 60 minut. Dane  do  iBOK  wysyłane  są  na podany  w  formularzu  adres  e-mail,  zgodny z  podanym  podczas  zawierania  umowy.  Jeśli  zapomniałeś  hasła do  konta e-mail, podaj w tym miejscu adres zapomnianego konta.
Hasło tymczasowe do konta pocztowego przesyłane są smsem na numer telefonu komórkowego podanego w formularzu, o ile odpowiada podanemu numerowi podczas zawierania umowy.

W   celu   odzyskania   którejkolwiek  z  wymienionych  danych  należy  wypełnić i przesłać poniższy formularz.