Zmiana cennika usług internetowych

Informacja o zmianie Cennika usług internetowych Informujemy o wprowadzeniu zmian do Cennika świadczenia usług internetowych, który zacznie obowiązywać od 01 kwietnia 2015. I to nie jest żart prima aprilisowy :-) Jak zwykle przy tej okazji jest szybciej i taniej. Najniższa dostępna przepustowość to 8Mbits/1Mbits, najwyższa to 100 Mbits/5Mbits. Stosownie do §11 ust 29 Regulaminu, Abonentom, [...]

Zmiana cennika usług internetowych2016-12-11T11:51:54+01:00

Nowe wzory dokumentów

Informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2015r. wprowadzamy nowe wzoru dokumentów. Zmiany obejmą Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zapisy nowych wzorów dokumentów mają zastosowanie tylko dla nowych lub przedłużanych umów, zawartych po 01 stycznia 2015 roku. W związku z tym, warunki Państwa dotychczasowych umów pozostają bez zmian. Z dniem wprowadzenia [...]

Nowe wzory dokumentów2017-09-09T10:59:09+02:00

Zmiana cennika usług telefonii VoIP

Informacja o zmianie Cennika usług telefonii VoIP Informujemy o wprowadzeniu zmian do Cennika świadczenia usług telefonii VoIP oraz Tabeli opłat międzynarodowych. Jednolity tekst wyżej wymienionych dokumentów, które wejdą w życie 17 października 2014 roku, dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami (32)7209551 [...]

Zmiana cennika usług telefonii VoIP2016-12-11T11:51:55+01:00

Zmiana regulaminu

W związku koniecznością dostosowania treści §15 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych NetRunner w Rudzie Śląskiej do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 284), uprzejmie informujemy, iż w ustawowym terminie tj. 08 czerwca 2014 wprowadzamy zmiany do wyżej wymienionego Regulaminu, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Pełna treść [...]

Zmiana regulaminu2016-12-11T11:51:55+01:00

Protokół IPv6

W związku z wysokim stopniem zaawansowania prac wdrażających protokół IPv6 w sieci NetRunner zgodnie z ogólnoeuropejskim zaleceniem KE i w ślad za tym UKE, uprzejmie zalecamy naszym klientom zakup urządzeń końcowych typu routery o następujacych parametrach technicznych: PPPoE obsługa IPv4 i IPv6 zapora sieciowa IPv4 i IPv6 IPv4: klient DHCP IPv4: NAT IPv6: klient DHCP [...]

Protokół IPv62016-12-11T11:51:56+01:00

Polityka prywatności

Stosownie do art. 173 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne na stronie NetRunner pojawiła się stosowna informacja odnośnie wykorzystywania plików cookies. Zachęcamy do zapoznania się z przyjętą Polityką Prywatności.

Polityka prywatności2016-12-11T11:51:57+01:00