W związku koniecznością dostosowania treści §15 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych NetRunner w Rudzie Śląskiej do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 284), uprzejmie informujemy, iż w ustawowym terminie tj. 08 czerwca 2014 wprowadzamy zmiany do wyżej wymienionego Regulaminu, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Pełna treść nowej wersji Regulaminu jest w zakładce Dokumenty. Szczegółowe informacje dotyczące zmian każdy Abonent otrzyma dodatkowo listownie lub przez przedstawiciela NetRunner.